Sürdürülebilirlik Politikası I Kotinos Beach Hotel


Kotinos Beach Hotel olarak, çevreye duyarlılık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek sürdürülebilir turizm ilkelerini benimsemekteyiz. Bu doğrultuda, yerel yönetmeliklere ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği standartlara tam uyum sağlayarak çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirlik politikamızı şu şekilde belirliyoruz:

  1. Doğal Kaynakların Korunması: Kotinos Beach Hotel olarak, doğal kaynakları korumak ve verimli bir şekilde kullanmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Enerji ve su tasarrufu sağlayan uygulamaları teşvik ediyor, atıkların azaltılması ve geri dönüşümü için etkin önlemler alıyoruz.

  2. Çevresel Etkilerin Azaltılması: Çevresel etkileri minimize etmek amacıyla, otelimizde kullanılan ürünlerin ve malzemelerin seçiminde çevreye duyarlılık gösteriyoruz. Zararlı kimyasalların kullanımını en aza indirerek, doğal yaşam alanlarının ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyoruz.

  3. Toplumsal Katılım ve Destek: Yerel toplulukların ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket ediyor, onların katılımını teşvik ediyor ve destekliyoruz. Kültürel mirası korumak, yerel kültürü desteklemek ve toplulukların refahını artırmak için çeşitli sosyal projeler ve etkinlikler düzenliyoruz.

  4. Personel Eğitimi ve Farkındalık: Çalışanlarımızı sürdürülebilirlik konusunda eğitiyor ve bilinçlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, personelimizin çevre dostu uygulamalara katkı sağlaması ve misafirlerimize bu konuda rehberlik etmesi için sürekli olarak eğitim programları düzenliyoruz.

  5. Misafir Memnuniyeti ve Bilgilendirme: Misafirlerimize sürdürülebilirlik politikamızı açıkça iletiyor ve onların da bu konuda katkı sağlamasını teşvik ediyoruz. Çevreye duyarlı bir konaklama deneyimi sunarak, misafirlerimizin memnuniyetini sağlarken aynı zamanda onların çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz.

  6. Sürekli İyileştirme ve Değerlendirme: Kotinos Beach Hotel olarak, sürdürülebilirlik performansımızı düzenli olarak izliyor, değerlendiriyor ve iyileştirme fırsatları arıyoruz. Misafir geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli olarak uygulamalarımızı geliştiriyor ve çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizi azaltmak için yeni yollar arıyoruz.

Bu politika, Kotinos Beach Hotel'in sürdürülebilirlik çabalarını yönlendiren temel prensipleri içermektedir. Çevreye duyarlı bir turizm anlayışıyla hareket ederek, hem bugünkü hem de gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmayı ve doğal kaynakları korumayı amaçlıyoruz.